top of page
מאמרים נבחרים

תלוש שכר לעובד בעסק של עצמאי


בכדי להוציא תלוש שכר לעובד בעסק של עצמאי, עליך לבצע את השלבים הבאים:

תלוש שכר לעובד בעסק של עצמאי
תלוש שכר לעובד בעסק של עצמאי

קביעת השכר:

התחל בקביעת השכר המתאים לעובד העצמאי. ניתן להתייעץ עם יועץ מס או מומחה פיננסי לצורך קביעת השכר הנכון, שיהיה עקבי ותואם את ערכו של העבודה שנעשית.


חתימת הסכם:

יש לחתום על הסכם עבודה או חוזה עצמאות עם העובד העצמאי. הסכם זה צריך לכלול את פרטי השכר שנקבע, את תנאי העבודה וכל העברות והתנאים הנוספים הקשורים לעובד.


קביעת מס הכנסה:

עליך לקבוע את מס הכנסה המתאים לעובד העצמאי. ניתן התייעץ עם יועץ מס או מומחה פיננסי כדי להבין את החובות המסים שלך ולקבוע את השיעור הנכון של מס הכנסה המתאים לשכר הנקבע.


חוזה עבודה:

יש לכתוב ולחתום על חוזה עבודה או חוזה עצמאות עם העובד. החוזה יכול לכלול את פרטי השכר המסוכם, את תנאי העבודה וכל התנאים הנוספים הקשורים לעובד.


הפקת תלוש שכר:

לצורך הוצאת תלוש שכר לעובד שלך, עליך להפיק תלוש שכר בכל חודש. תלוש השכר יכול להיות בצורת תלוש שכר ידני או באמצעות תוכנת חשבונאות או תוכנה מיוחדת לניהול שכר.


דחיית מס:

כעצמאי, עליך להחזיק בחשבון פיקדון שמתאים למס הכנסה שלך. בכל תלוש שכר שאתה משלם לעובד, עליך לדחות את מס הכנסה המתאים לפיקדון המס. הפיקדון יכול להישאר בחשבון הבנק שלך וישמש לתשלום מס הכנסה.
מאמרים חדשים
מאמרים
חפש לפי נושאים
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon
bottom of page