top of page
מאמרים נבחרים

עוסק מורשה או חברה בע"מ ומתי כדאי לעבור?

עוסק מורשה או חברה בע"מ ומתי כדאי לעבור?

מתי לפתוח עוסק מורשה או חברה בע"מ? מתי כדאי לעבור מעוסק מורשה לחברה בע"מ?

שאלות חשובות מאוד שיעסיקו אותנו בפתיחת התיק וגם בהמשך. כמובן שהתשובה צריכה להיות

אינדיבידואלית לעסק שלך, אבל ננסה לענות על השאלות בראייה רחבה יותר ולעזור לכם

להבין מתי כדאי לכם לפנות לרואה החשבון שלכם להתייעצות בנושא.


ישנם שלושה שיקולים עיקריים:

1. ישות משפטית נפרדת – חברה היא ישות משפטית נפרדת מהבעלים. עוסק מורשה

הוא למעשה בעל העסק והאחריות הפלילית לעסק חלה עליו. בשונה מחברה בע"מ

ניתן בעוסק מורשה לתבוע את בעל העסק להחזר חובות בגין נכסיו האישיים ולא רק

בגין נכסי החברה. יישנם תחומי עיסוק מסוימים בהם חשוב שתהיה הפרדה בין בעל

העסק לבין העסק עצמו, כדי שבעל העסק לא יהיה חשוף לתביעות אישיות מרובות.

במקרים אלה כדאי להקים חברה בע"מ מהיום הראשון.


2. שיקולי מימון (גיוס הון) – אם התוכנית העתידית של העסק כוללת גיוסי הון או

הכנסת שותפים נעדיף להקים חברה ולא עוסק מורשה.


3. שיקולי מס – חשוב לבדוק:

1. סך רווח – מרווח (לא מחזור) של כ23,000 ₪ בערך כדאי להתחיל לבדוק

(לאחר עליות שהשכר של בעל המניות).


2. ייעוד הרווח –ייעוד הרווח חשוב מאוד להחלטה. אם המטרה לפגוש את

הכסף כמה שיותר מהר ז"א משיכת הרווחים הביתה עם היווצרותם אז אין

סיבה לפתוח חברה או לעבור לחברה.

בבדיקת המס האפקטיבי (מס הכנסה וביטוח לאומי) לעוסק מורשה מול מס

חברות + מס על השכר של בעל המניות + מס דיבידנד על משיכת הרווח

נגלה כי ההפרש הינו פחות מחצי אחוז, כך שאם מושכים בחברה את כל

הרווחים שיעור המס יהיה כמעט זהה בשתי האפשריות.

אם המשיכה החודשית נמוכה מהרווח השיקול לחברה עולה.

חשוב לזכור כי הרעיון הכללי בתכנון מס הוא דחיית המס ולא ביטולו. בחברה

בע"מ נשלם 23% על הרווח ורק אם נמשוך דיבידנד נשלם גם מס על

הדיבידנד, כך שאם לא נמשוך דיבידנד והכספים יישארו בחברה נשלם רק

23% על הרווח ויתרת המס למעשה תדחה.


3. נקודות זיכוי – אם לבעל העסק יש נקודות זיכוי מיוחדות אז יש לשקול דווקא

עוסק מורשה.


4. עליות הנה"ח וביקורת – עליות אלה שונות בין חברה בע"מ לבין עוסק

מורשה, כך שחברה תשלם על עלויות אלה בשוטף פי 3 (ולעיתים אף פי

4) מעוסק מורשה.

בחברה בנוסף לדוח האישי השנתי של בעל החברה, יש להגיש דוח כספי. עליות הקמה של חברה גבוהות יותר וכוללת עו"ד ורשם

חברות כל שנה. הנהלת החשבונות בחברה חייבת להיות כפולה וקיימת שקיפות לגבי כל הנתונים, כולל נתוני חשבון הבנק של החברה. מנגד בעל החברה מקבל תמונת מצב רחבה יותר של העסק שלו.
מאמרים חדשים
מאמרים
חפש לפי נושאים
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon
bottom of page